Αγροτική σκηνή στο χωριό Νίκαλη της Λάρισας
Drag up for fullscreen
M M